Wielomodułowy program Integra w dużej części napisany został na podstawie sprawdzonych i skutecznie działających rozwiązań dla systemu operacyjnego DOS. Wieloletnie doświadczenia we wdrażaniu systemów księgowych oraz sugestie ze strony naszych klientów zaowocowały powstaniem Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem INTEGRA wykorzystującego rozwiązania ORACLE na platformę MS Windows. System ten jest systemem modułowym, co daje możliwości obsługi przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach działalności i specyficznych wymaganiach.  Aktualnie nad systemem pracują dwa działy naszej firmy: Dział Oprogramowania oraz Dział Wdrożeń.  Bogate doświadczenia pracowników obu działów skutkują wysoką dynamiką prac i krótkimi terminami wykonywania dodatkowych modułów na zlecenie klienta.

ARCHITEKTURA SYSTEMU

System zbudowany jest w dwuwarstwowej architekturze klient - serwer. Oparty jest na bazie danych ORACLE - światowego lidera w branży baz danych. Aplikacje klienckie zainstalowane na komputerach użytkowników pozwalają na połączenie się z serwerem i korzystanie z zapisanych tam procedur i danych.

System powstał przy wykorzystaniu narzędzi wyprodukowanych przez ORACLE i jego moduły są w pełni zgodne z technologią używaną przez bazę danych. Umożliwia on także import i konwersję danych z zewnętrznych programów a także ich eksport.